Logo Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku
Powróć do: strona główna

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Na terenie Gminy Sanok prężnie działa 27 Kół Gospodyń Wiejskich w miejscowościach:

Bykowce, Dobra, Falejówka, Hłomcza, Jędruszkowce, Jurowce, Kostarowce, Lalin, Liszna, Łodzina, Markowce, Mrzygłód, Niebieszczany, Pakoszówka, Pisarowce, Płowce, Prusiek, Raczkowa, Sanoczek, Srogów Dolny, Srogów Górny, Strachocina, Trepcza, Tyrawa Solna, Wujskie, Zabłotce, Załuż.

Panie zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich są inicjatorkami i organizatorkami życia kulturalnego na wsi. Organizują Dni Seniora, imprezy opłatkowe i wszystkie imprezy okolicznościowe.  KGW aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Gminy Sanok.

Biorą udział w kinkursie na pieczywo obrzędowe podczas Wystawy Wielkanocnej. Przygotowują do degustacji potrawy regionalne.Chętnie uczestniczą w imprezie ,,Z Kufra Babuni" gdzie oprócz tradycyjnego jadła prezentowane są stare zwyczaje i obrzędy. Również dożynki nie mogą się odbyć bez udziału KGW. To przecież Panie wiją wieńce dożynkowe, przygotowują dodatkowe rekwizyty. Muszą też na scenie swoje wieńce obśpiewać lub obtańczyć.

Reprezentują też Gminę Sanok na zewnątrz, wyjeżdżajac na dożynki archidjecezjalne. Uczestniczą w różnych konkursach, przegladach czy pokazach.

Wszystkie Koła Gospodyn Wiejskich w Gminie Sanok zasługują na słowa uznania.Trzeba być społecznikiem, człowiekiem o wielkim sercu aby pracować bezinteresownie na rzecz swojej miejscowości, na rzecz gminy.

Takie własnie są członkinie KGW. To dzięki ich charyzmatycznej pracy organizacja ta przetrwała tyle lat. Może dzisiaj zmieniły sie warunki w jakich Koła Gospodyń Wiejskich pracują , ale idea pozostała ta sama.