KALENDARZ IMPREZ

Kalendarz imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku na 2020 rok.

 

Lp.  

              Nazwa imprezy   Planowany                  termin          Miejsce realizacji
1.        
 

2.

 

 

          

 

 

 

                                                       

   
3.      
4.  

                                                          

   
5.      
6.      
7.      
8.                        

 

 

 

 

 

9.  

                            

   
10.      
11.      

                              

12.