III WOJEWÓDZKI KONKURS WOKALNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - ŚPIEWAJKA

Ocena 0/5

R E G U L A M I N
III Wojewódzki Konkurs
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„ŚPIEWAJKA 2023”
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem
Patronat: Wójt Gminy Krasne, Starostwo Powiatowe, Radio Via
1. CELE KONKURSU :
Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży Podkarpacia w przestrzeni 
wirtualnej i stacjonarnie.
Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z osobami uzdolnionymi 
artystycznie wśród instruktorów, pedagogów, opiekunów.
Promocja uzdolnionej młodzieży , popularyzacja wartościowego artystycznie 
repertuaru w ojczystym języku i dowolnej stylistyce muzycznej.
Integracja środowiska muzycznego.
2. WYKONAWCY :
W konkursie mogą brać udział soliści (wykonawca może występować 
z akompaniamentem zespołu).
Soliści :
kategoria wiekowa: 7-9 lat
kategoria wiekowa: 10-12 lat
kategoria wiekowa: 13-15 lat
kategoria wiekowa: 16-20 lat
O przynależności do wybranej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia 
wykonawcy. Do przesłuchań finałowych zostanie zakwalifikowanych 8-10 
uczestników z każdej kategorii. 
3. REPERTUAR :
Soliści oraz zespoły zobowiązani są do przygotowania jednego wybranego 
utworu w ojczystym języku i dowolnej stylistyce muzycznej.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA :
Warunkiem udziału jest zgłoszenie solisty poprzez prawidłowe wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:
www gokkrasne.pl https://forms.gle/LnhHdjGpseWejESk9 oraz dołączenie linku do 
nagrania umieszczonego w serwisie YouTube w terminie do 04.06.2023. 
Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.
Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do udziału w konkursie.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ KONKURSOWYCH :
Film konkursowy należy zamieścić na swoim prywatnym kanale You Tube;
może być jako ,,niepubliczny’'
Wygenerowany link do filmu należy wkleić w wyznaczonym polu Formularza 
zgłoszeniowego;
Opis filmu zamieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko 
uczestnika, kategorię wiekową, tytuł wykonywanego utworu, i dopisek –
Śpiewajka 2023 –przesłuchania
Film konkursowy musi być nakręcony poziomo;
Nagrania wyłącznie LIVE! w dowolnych warunkach i scenerii, ale bez ingerencji 
w dźwięk!
Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci 
jednego ujęcia bez montażu audio-video;
Filmy konkursowe mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem np.:
telefon, tablet, kamera, aparat.
6. PRZEBIEG KONKURSU
II Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
Śpiewajka- 2023 będzie się składał z 3 etapów i będzie trwał do 15.06.2023r.
I etap: Przyjmowanie zgłoszeń online do 04.06.2023r.
II etap: Opublikowanie listy wykonawców zakwalifikowanych do Finału 
9.06.2023r.
Zakwalifikowani Finaliści zobowiązani są do wpłaty akredytacji w wysokości 
40 zł.
Wpłata akredytacji jest obowiązkowa aby wziąć udział w części Finałowej 
Konkursu. 
Numer konta 28 9176 1048 2001 0002 2107 0001 w tytule wpisując imię 
i nazwisko Finalisty 
III etap: Prezentacja finałowa i ogłoszenie wyników stacjonarnie w GOKiB 
w Krasnem 15.06.2023r.
7. JURY :
Uczestników konkursu oceniać będzie profesjonalne Jury zaproszone przez 
organizatora .
Jury brało będzie pod uwagę następujące kryteria:
-dobór repertuaru do wieku i umiejętności wykonawcy, walory głosowe, 
własną interpretację utworu, muzykalność, indywidualność artystyczną 
oraz ogólny wyraz artystyczny.
Werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
8. NAGRODY:
Jury ma możliwość dowolnego podziału dyplomów i nagród.
W każdej kategorii Jury może przyznać I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
Jury ma możliwość przyznania „Grand Prix” konkursu.
Lista laureatów oraz nagrania wideo ukażą się na stronie wwwgokkrasne.pl 
i profilu GOKIB na Facebook oraz Instagram.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu 
rozstrzygał będzie ostatecznie organizator;
W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu , organizator ma 
prawo zdyskwalifikować uczestnika.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z posiadaniem przez uczestnika i jego 
opiekuna artystycznego uregulowanych należności autorskich w ZAIKS.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie 
wizerunku uczestnika i jego nieodpłatne rozpowszechnianie na stronie 
internetowej GOKiB Krasne, Facebook GOKiB Krasne, Instagram, oraz 
Biuletynie Informacyjnym Gminy Krasne.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1182, 1662), oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika przeglądu/autora pracy w zakresie: imię i nazwisko, wiek, nazwa instytucji 
zgłaszającej co do którego przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich/opiekuńczych w celu uczestnictwa 
w III Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ŚPIEWAJKA 2023 organizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem. 
(data i miejscowość) (podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku.
Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 932) wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem wizerunku uczestnika przeglądu/autora pracy oraz pracy, co do 
którego przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich/opiekuńczych – w celu publikacji jego osiągnięć 
kulturalno-artystycznych oraz w celu promocji działalności kulturalno-artystycznej Gminnego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki w Krasnem. Jestem świadomy/a, że rozpowszechnianie wizerunku może odbywać 
się poprzez zamieszczanie zdjęć i nagrań audiowizualnych w kronice, gazetkach i gazetach, 
kalendarzach oraz tablicach wydawanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem, na 
stronie internetowej GOKiB w Krasnem oraz portalach społecznościowych GOKiB w Krasnem. 
(data i miejscowość) (podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Klauzula Informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika III Wojewódzkiego Konkursu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej ŚPIEWAJKA 2023 organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Bibliotekę w Krasnem.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1182, 1662) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w 
Krasnem z siedzibą w budynku numer 743 w Krasnem (37-006), zwanym dalej GOKiB.
2. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w wyłącznie celu niezbędnym do uczestnictwa w 
I Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ŚPIEWAJKA 2021 organizowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem oraz w celu promocji działalności GOKiB i nie będą 
udostępniane innym odbiorcom. 
3. Rodzic/opiekun prawny kandydata posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie związanym z 
uczestnictwem w zajęciach realizowanych przez GOKiB

plakat_17_auto_500x500 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.