Zwyczaje i obrzędy podsanockiej wsi

W imprezie, która odbyła się 3 marca 2019 r. w sali WDK w Pakoszówce, uczestniczyły Panie z 22 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy.

 

Z okazji zbiżającego się Dnia Kobiet, historię tego święta przybliżyła Anna Hałas – Wójt Gminy Sanok, składając Paniom najlepsze życzenia. Życzenia złożyli również obecni na uroczystości: Piotr Uruski- Poseł na Sejm RP, Tadeusz Wojtas – Przewodniczący Rady Gminy Sanok, oraz Jerzy Bieleń – sołtys z Pakoszówki.

     Zespół obrzędowy „ Strachoczanie”ze Strachociny,wspólnie z kapelą ludową ,,Kamraty” wystawił obrzęd:                „ Strachockie wesele”. Na scenie  tańcem czarował zespół „ Flamenko ”z Sanockiego Domu Kultury. Pięknie zatańczyły mażoretki z zespołu „ Impuls ”- najmłodsza grupa. Zespół wokalno-obrzędowy „ Pakoszowianie”               z Pakoszówki wystąpił z repertuarem rozrywkowym.Na zakończenie melodie biesiadne wykonała  kapela podwórkowa „ Biesiada ”.