Zapraszamy do Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie

Trwa rekrutacja na rok szkolny  2020/2021

 

 

 

 

 

 

Kształcimy w zawodach:

– animator kultury regionalnej

– animator fotografii

– animator tańca

– animator działań teatralnych.

Nauka w Studium trwa dwa lata w systemie stacjonarnym i zaocznym.

Termin składania dokumentów do 25.08.2020 r.

Więcej informacji na stronie: https://studiumkrosno.pl/2011/