,,Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”

 

Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku przystąpił do projektu pt. „ Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”, organizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

 

 

Główne cele projektu to:

– Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji               kultury

– Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży

– Wyposażenie bibliotek w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

W ramach tego projektu dwie biblioteki, Biblioteka Gminna w Niebieszczanach  i Biblioteka Gminna w Prusieku wzięły udział w szkoleniu „Korzystanie z Cyfrowych Usług na Zaawansowanym Poziomie”. Ze względu na obostrzenia związane z COVI-19 szkolenie odbywało się w trybie online, w dwóch etapach. Pierwszy etap to trzydzieści  godzin szkolenia bibliotekarek w korzystaniu z aplikacji e-administracji. Drugi etap to praca w grupach      z młodymi czytelnikami i przekazanie im zdobytych umiejętności. Ten etap zajął również trzydzieści  godzin.

Nasze życie naturalnie przenosi się do rzeczywistości internetowej , za tymi trendami kroczy administracja publiczna, umożliwiając obywatelom coraz więcej działań przez aplikacje w sieci. Polacy mogą korzystać z kilkuset e-usług zlokalizowanych na różnych platformach i portalach rządowych. Możemy dzięki nim zdobywać informacje, przesyłać dokumenty, dokonywać płatności. Właśnie te umiejętności rozwijali uczestnicy szkolenia po to aby co raz chętniej korzystać z usług administracyjnych oferowanych w Internecie.

Na zakończenie szkolenia Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku otrzymał sześć laptopów, które posłużą bibliotekom      i czytelnikom w pracy i nauce.

Dziękujemy bibliotekarkom: Pani Bożenie Szelka-Mołocznik i Pani Agacie Jaklik za zaangażowanie i udział w projekcie. Podziękowania należą się również dzieciom i ich rodzicom za  aktywne uczestniczenie w warsztatach         i szkoleniach.