KOMUNIKAT

Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 30 listopada 2020r. biblioteki gminne na terenie Gminy Wiejskiej Sanok zostają otwarte dla czytelników.

W bibliotece nie może jednocześnie przebywać więcej niż 1 osoba na 15 m² powierzchni z wyłączeniem bibliotekarza. Podczas pobytu w bibliotece obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.