KGW

!kultura_strona_4_obraz_0002Na terenie Gminy Sanok prężnie działa 26 Kół Gospodyń Wiejskich w miejscowościach:

1. Bykowce 

2. Dobra 

3. Falejówka 

4. Hłomcza 

5. Jędruszkowce 

6. Jurowce 

7. Kostarowce 

8. Lalin 

!kultura_strona_4_obraz_00039. Liszna 

10. Łodzina 

11. Markowce 

12. Mrzygłód 

13. Niebieszczany 

14. Pakoszówka 

15. Pisarowce 

16. Płowce 

17. Prusiek 

18. Raczkowa 

19. Sanoczek 

20. Srogów Dolny 

21. Srogów Górny 

22. Strachocina 

23. Trepcza 

24. Tyrawa Solna 

25. Wujskie 

26. Zabłotce 

Panie zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich są bardzo aktywne, organizują kursy gotowania, pieczenia, robótek ręcznych. Uczą się układania kompozycji z żywych i suszonych kwiatów, bibułkarstwa. Uczestniczą w szkoleniach na temat upiększania ogrodów i tarasów, pielęgnacji kwiatów i krzewów. Aktywnie uczestniczą we wszystkich działaniach na rzecz lokalnego środowiska.
To one są inicjatorkami i organizatorkami życia kulturalnego na wsi. Organizują Dni Seniora, imprezy opłatkowe i wszelkie imprezy okolicznościowe. Wszystkie KGW aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Gminy Sanok. Biorą udział w konkursie na pieczywo obrzędowe podczas Wystawy Wielkanocnej. Nie może ich zabraknąć w Skansenie na Kermeszu Karpackich Smaków gdzie przygotowują do degustacji potrawy regionalne. Chętnie uczestniczą w imprezie „ Z kufra Babuni” gdzie oprócz tradycyjnego jadła prezentowane są stare zwyczaje i obrzędy. Również dożynki nie mogą się odbyć bez udziału KGW. To przecież Panie wiją wieńce dożynkowe, przygotowują dodatkowe rekwizyty. Muszą też na scenie swoje wieńce obśpiewać lub obtańczyć.

Reprezentują też Gminę Sanok na zewnątrz wyjeżdżając na dożynki archidiecezjalne. Uczestniczą w różnych konkursach, przeglądach czy pokazach.

Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Sanok zasługują na słowa uznania. Trzeba być społecznikiem, człowiekiem o wielkim sercu aby pracować bezinteresownie na rzecz swojej miejscowości, na rzecz gminy. Takie właśnie są członkinie KGW. To dzięki ich charyzmatycznej pracy organizacja ta przetrwała tyle lat. Może dzisiaj zmieniły się warunki w jakich Koła Gospodyń Wiejskich pracują, ale idea pozostała ta sama.