KGW

!kultura_strona_4_obraz_0002Na terenie Gminy Sanok prężnie działa 27 Kół Gospodyń Wiejskich w miejscowościach:

1. Bykowce – Petryk Grażyna

2. Dębna – Kilar Bożena

3. Dobra – Pryszcz Barbara

4. Falejówka – Mierzwiak Irena

5. Hłomcza – Odrowąż Teresa

6. Jędruszkowce – Tutak Zofia

7. Jurowce – Adamiak Renata

8. Kostarowce – Hydzik Agata

9. Lalin – Czaja Elżbieta

!kultura_strona_4_obraz_000310. Liszna – Krupska Bogumiła

11. Łodzina – Ziarko Łucja

12. Markowce – Wojtuszewska Magdalena

13. Mrzygłód – Żywicka Józefa

14. Niebieszczany – Cyganik Danuta

15. Pakoszówka – Adamiak Czesława

16. Pisarowce – Wanielista Janina

17. Płowce – Bindas Joanna

18. Prusiek – Tymczak Daniela

19. Raczkowa – Stabryła Edwarda

20. Sanoczek – Oryszczak Helena

21. Srogów Dolny – Kafara Małgorzata

22. Srogów Górny – Fedak Elżbieta

23. Strachocina – Wojtowicz Anna

24. Trepcza – Szajnowska Anna

25. Tyrawa Solna – Dudka Ewa

26. Wujskie – Król Renata

27. Zabłotce – Hamerska Maria

Panie zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich są bardzo aktywne, organizują kursy gotowania, pieczenia, robótek ręcznych. Uczą się układania kompozycji z żywych i suszonych kwiatów, bibułkarstwa. Uczestniczą w szkoleniach na temat upiększania ogrodów i tarasów, pielęgnacji kwiatów i krzewów. Aktywnie uczestniczą we wszystkich działaniach na rzecz lokalnego środowiska.
To one są inicjatorkami i organizatorkami życia kulturalnego na wsi. Organizują Dni Seniora, imprezy opłatkowe i wszelkie imprezy okolicznościowe. Wszystkie KGW aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Gminy Sanok. Biorą udział w konkursie na pieczywo obrzędowe podczas Wystawy Wielkanocnej. Nie może ich zabraknąć w Skansenie na Kermeszu Karpackich Smaków gdzie przygotowują do degustacji potrawy regionalne. Chętnie uczestniczą w imprezie „ Z kufra Babuni” gdzie oprócz tradycyjnego jadła prezentowane są stare zwyczaje i obrzędy. Również dożynki nie mogą się odbyć bez udziału KGW. To przecież Panie wiją wieńce dożynkowe, przygotowują dodatkowe rekwizyty. Muszą też na scenie swoje wieńce obśpiewać lub obtańczyć.

Reprezentują też Gminę Sanok na zewnątrz wyjeżdżając na dożynki archidiecezjalne. Uczestniczą w różnych konkursach, przeglądach czy pokazach.

Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Sanok zasługują na słowa uznania. Trzeba być społecznikiem, człowiekiem o wielkim sercu aby pracować bezinteresownie na rzecz swojej miejscowości, na rzecz gminy. Takie właśnie są członkinie KGW. To dzięki ich charyzmatycznej pracy organizacja ta przetrwała tyle lat. Może dzisiaj zmieniły się warunki w jakich Koła Gospodyń Wiejskich pracują, ale idea pozostała ta sama.